day nhanh tien do thuc hien giai ngan von dau tu cong nam 2020
Cuộc họp của Tổ công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn tỉnh là trên 5.000 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/7/2020, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 1.900 tỷ đồng, đạt 37,8% (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài những nguyên nhân khách quan do thời tiết bất lợi, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc thu tiền sử dụng đất còn gặp khó khăn, khiến cho nhiều dự án đầu tư từ nguồn kinh phí này thiếu vốn để triển khai, tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác đã nêu nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia, những biện pháp của từng ngành trong triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổ công tác cần khẩn trương rà soát tất cả các dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để có báo cáo chi tiết, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc và triển khai các phương án giải quyết, trong trường hợp các chủ đầu tư không phối hợp, sẽ xem xét điều chuyển vốn sang các dự án khác. Đồng thời, đối với từng công việc cụ thể, cần phải rà soát kỹ, triệt để, khoa học và đúng với các quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành 100% việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020./.