Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đoạn qua TP Phổ Yên
Lãnh đạo TP Phổ Yên kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện Dự án đoạn qua TP Phổ Yên.

Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc là một trong những dự án trọng điểm sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Tại TP Phổ Yên, dự án đi qua 8 xã, với chiều dài tuyến chính là hơn 27km và tuyến nhánh là trên 6km. Tổng diện tích thu hồi khoảng 167ha và có 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng được trên 150ha, trong đó trên 130ha đủ điều kiện thi công. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thi công. Tiến độ đạt trên 15% khối lượng theo hợp đồng.

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo TP Phổ Yên yêu cầu các ngành chuyên môn thành phố và địa phương tập trung cao, quyết liệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; chủ động phương án hỗ trợ hợp lý, kịp thời đối với những hộ dân trong diện phải di dời; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương dự án, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình chống đối; yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và đúng quy định pháp luật./.