Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ban, ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện, theo quy trình pháp lý, đến thời điểm hiện tại, các nội dung đã hoàn thiện gồm lựa chọn thầu và ký kết hợp đồng tư vấn, hoàn thành các báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố đặc thù và hiện trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên, ý tưởng Quy hoạch và Báo cáo tổng hợp Quy hoạch đã hoàn thành dự thảo báo cáo lần 2, đã hoàn thiện các chuyên đề nghiên cứu phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo quy hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, hệ thống bản đồ quy hoạch theo quy định. UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi xin ý kiến và nhận được đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và 02 tỉnh liền kề là thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc vào nội dung báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh tiếp tục nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của Lập Quy hoạch với sự phát triển tổng thể của Thái Nguyên trong nhiệm kỳ cũng như các giai đoạn tiếp theo, đồng chí yêu cầu trên cơ sở quy định của pháp luật, thẩm quyền và trách nhiệm, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục đóng góp ý kiến để có những điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các vấn đề như nhu cầu về quy hoạch hệ thống sân golf, rà soát các cụm công nghiệp, quy hoạch giao thông, thủy lợi, đất rừng cần cụ thể hóa và tham mưu kịp thời trên cơ sở thực tiễn, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chức năng báo cáo cụ thể về việc thực hiện chỉ thị 13 ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lập quy hoạch theo mục tiêu đề ra.