Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập TP Thái Nguyên
Báo cáo về tiến độ triển khai các nội dung phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập TP Thái Nguyên.

Các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào việc tổ chức các hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào dự thảo chương trình chi tiết lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ý tưởng kịch bản, chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu, phim ca nhạc, clip quảng bá, maket, logo, baner phục vụ tuyên truyền. Trong thời gian tới thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đối với công tác tuyên truyền cần nghiên cứu sử dụng các nền tảng xã hội, đặc biệt là ứng dụng C - Thái Nguyên để tăng hiệu quả tuyên truyền, quảng bá.