Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
Đoàn Công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thực tế tại huyện Phú Bình.

Huyện Phú Bình hiện có 19/19 xã đạt chuẩn NTM, năm 2021, xã Tân Đức đạt xã NTM nâng cao. Năm 2022, huyện Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới và phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Tân Khánh, Xuân Phương, Dương Thành. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng huyện NTM bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Đoàn công tác của sở cũng đã đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, việc thực hiện các tiêu chí huyện NTM, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông, khu dân cư kiểu mẫu để có những giải pháp, tháo gỡ, hỗ trợ huyện Phú Bình.