Đẩy nhanh tiến độ Dự án Chương trình đô thị  miền núi phía Bắc
Điểm cầu thành phố Thái Nguyên

Được triển khai từ năm 2015 tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái; có tổng số 127 hạng mục đầu tư xây dựng với tổng số vốn vay là gần 162 triệu USD, tại thành phố Thái Nguyên, đến thời điểm này, có 11/13 hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện nay, chỉ còn 2 hạng mục là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc đang được triển khai thi công tích cực.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2022./.