Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Căn cứ chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTN, TC; tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp về PCTN, TC giữa các cơ quan kiểm tra, nội chính, thanh tra, công an, kiểm sát và tòa án.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo tiến độ điều tra một số vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm trên địa bàn; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác PCTN, TC.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả về công tác PCTN, TC mà Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng công an và các cơ quan chức năng phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, nhất là vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý. Đồng thời, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các vụ án mới; nâng cao chất lượng, chủ động trong công tác thu hồi tài sản thiệt hại…/.