Đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo đê điều
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành thi công các dự án nâng cấp, cải tạo đê điều trong năm 2020.

Tại TX. Phổ Yên, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã và dự án Xử lý cấp bạch tuyến đê tả Công; dự án Xây dựng công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã dài 5,4km (nối từ xã Tân Hương đến xã Tân Phú) đã hoàn thành được 70% khối lượng các hạng mục thi công. Còn đối với dự án Xử lý cấp bách đê tả Công dài 3km (thuộc địa phận xã Trung Thành) đã hoàn thành được 50% khối lượng hạng mục thi công công trình. Hiện nay, trên địa bàn TX. Phổ Yên được đầu tư 8 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 7 xã. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ hoàn thành được 2 dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác đền bù.

Tại TP. Sông Công, Đoàn đã đi kiểm tra Công trình hồ Núi Nác ở phường Châu Sơn. Hiện các hạng mục của đập chính, đập tràn hồ Núi Nác đều đã bị rỏ rỉ gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tích cực nâng cao công tác vận động, tuyên truyền người dân trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ hoàn thành thi công các dự án nâng cấp, cải tạo đê điều trong năm 2020. Đối với đề xuất của TP. Sông Công trong việc bố trí nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp công trình hồ Núi Nác, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục khảo sát, xem xét đề xuất và có những tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh trong thời gian tới./.