Đẩy mạnh số hóa hồ sơ các vụ án hình sự
Xét xử sơ thẩm theo hình thức phiên tòa số hóa.

Đây là một trong số những vụ án hình sự được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử sơ thẩm theo hình thức phiên tòa số hóa. Các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh Kiểm sát viên công bố tại phiên tòa đã được số hóa một cách công khai và sử dụng đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đây là căn cứ để chứng minh, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo một cách chính xác, khách quan, đạt hiệu quả cao.

Kiểm sát viên Lê Thị Tuyết Trinh - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết: "Tài liệu chứng cứ đã được công bố tại phiên tòa, những tài liệu chứng cứ mà kiểm sát viên đã chọn lọc trong quá trình giải quyết vụ án là những căn cứ xác đáng nhất để giúp việc truy tố của Viện Kiểm sát. Những chứng cứ đó giúp cho kiểm sát viên cảm thấy tự tin và có cái căn cứ đảm bảo việc truy tố không thể xảy ra oan sai".

Thực hiện việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến việc số hóa hồ sơ vụ án. Tùy theo từng vụ án cụ thể, kiểm sát viên thực hiện số hóa các chứng cứ vụ án, chứng minh hành vi phạm tội là khác nhau. Để chuẩn bị cho việc sử dụng các tài liệu số hóa tại phiên tòa thuận lợi, trên cơ sở dự liệu các tình huống có thể phát sinh và đề cương tranh luận, kiểm sát viên sẽ lập bảng các tài liệu số hóa cần sử dụng, có đường dẫn, liên kết với dữ liệu scan để công bố tại phiên tòa.

Ông Lê Huy Bắc, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết: "Thông qua việc tổ chức các phiên tòa số hóa đã giúp cho việc tranh tụng tại phiên tòa, việc đánh giá chứng cứ bảo đảm khách quan toàn diện, từ đó giúp cho hội đồng xét xử ra các bản án khách quan chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và có tính thuyết phục cao".

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ các vụ án hình sự

Từ đầu năm đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã thực hiện số hóa hồ sơ và phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức được 6 phiên tòa theo hình thức số hóa. Việc số hóa hồ sơ, tài liệu đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị.

Ông Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết: "Chúng tôi phân công kiểm sát viên có năng lực trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, và có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, chuẩn bị các phiên tòa để kiểm sát viên kiểm tra tiến hành sao chụp, scan các chứng cứ tài liệu chuẩn bị cho công tác trình chiếu tại phiên tòa. Qua xét xử các phiên tòa trực tuyến đã góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm phục vụ mục đích chính trị của địa phương".

Những kết quả bước đầu trong thực hiện quy chế phối hợp tổ chức các phiên tòa số hóa hồ sơ và công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh sẽ là tiền đề để Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ ngày càng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong thời gian tới, đặc biệt là theo tinh thần của nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.