Đẩy mạnh phong trào thi đua trong tổ chức Hội Cựu chiến binh - đã psts 6.7
Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp đã trao tặng trên 2.500 suất quà với tổng trị giá gần 800 triệu đồng, vận động hỗ trợ sửa nhà và xóa nhà dột nát cho 6 hội viên cựu chiến binh; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong phát triển kinh tế. Đến nay, đã có trên 13.000 hội viên được vay vốn ưu đãi với tổng nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng... Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền và chung tay ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác và thiết thực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.