Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao
Giải có sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ 38 đơn vị

Giải có sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ 38 đơn vị bao gồm: lực lượng Công an, Quân đội, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã chạy biểu dương và thi đấu ở các nội dung chạy tập thể và chạy việt dã.

Đây là hoạt động nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hướng tới cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước"./.