Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Hội Khuyến học tỉnh triển khai công tác khuyến học năm 2022.

Có hơn 275.000 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 822 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; trên 2.200 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập. Việc triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập được triển khai thực hiện. Trong năm, Hội đã phối hợp với các đơn vị, thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp bước em tới trường - Vì em hiếu học”, trao tổng số tiền học bổng 14,2 tỷ đồng cho trên 146.000 học sinh nghèo. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhiều học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội các cấp ngày một phát triển, tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động; qua đó góp phần xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả.