Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục
Toàn cảnh buổi giám sát.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Đầu tư trang thiết bị đảm bảo hạ tầng cho công tác chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hoạt động thanh toán lương, phụ cấp, thu khoản phí và các khoản thu trong nhà trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số của ngành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục đánh giá việc giáo viên, học sinh sử dụng ứng dụng C-Thái Nguyên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phát huy hiệu quả của chuyển đổi số đối với các hoạt động của ngành./.