Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong năm 2022

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nổi bật là tham mưu chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển quân, công tác chính sách hậu phương quân đội được chú trọng. Trong năm đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia hội thi, hội thao; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong năm 2022, đồng chí cũng yêu cầu, năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh ba khâu đột phá, trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - quân sự địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.