Xin chờ trong giây lát...

Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số

13/01/2021 09:19
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thì đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho mục tiêu này được đặt ra như một vấn đề cấp thiết. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt tại những trường đào tạo chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ số để có thể thích ứng kịp thời với nhu cầu nhân lực mới.