Đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa
Hội nghị gặp mặt các nhà tài trợ thực hiện Đề án xây dựng Định Hoá đạt chuẩn NTM vào năm 2023

Thời gian qua thực hiện cam kết với tỉnh Thái Nguyên, một số đơn vị đã đang triển khai các nội dung hỗ trợ xóa nhà dột nát, đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp, hỗ trợ cho vay hộ nghèo, đầu tư một số công trình Nhà văn hóa lĩnh vực y tế giáo dục hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Định Hóa. Một số nội dung cam kết khác cũng đang được xúc tiến triển khai. Tại cuộc làm việc, đại diện các nhà tài trợ một lần nữa khẳng định lại quyết tâm cùng tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa đạt chuẩn vào năm 2023. Coi đây là trách nhiệm, đồng thời cũng nằm trong chương trình an sinh xã hội, các đơn vị tổ chức triển khai thường niên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các nhà tài trợ, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai, có thể ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ và tài trợ. Về phía tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành thực hiện các quy trình, thủ tục tài chính hỗ trợ đúng quy định, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm trong quá trình triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các nhà tài trợ có khó khăn vướng mắc kịp thời phản hồi để lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời.