Đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ
Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thành phổ Pjoor Yên.

Năm 2022, Phổ Yên được lựa chọn làm điểm diễn tập trong căn cứ hậu phương cho Quân khu I. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong tháng 9 với sự tham gia của gần 2.200 người. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị diễn tập đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập của thành phố triển khai, đảm bảo tiến độ.

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của cuộc diễn tập, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố phải ưu tiên tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ đã được phân công. Đồng chí giao cho cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực căn cứ chiến đấu, đảm bảo trang thiết bị phục vụ diễn tập, hậu cần cho lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc, vệ sinh, phòng dịch cho cuộc diễn tập.