Đánh giá nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác tuyển quân năm 2023
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và đề tài, giải pháp năm 2023.

Trong quý I, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh quân sự, quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện và hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trong đó, huấn luyện lực lượng thường trực quân số đạt trên 99%. Tổ chức tốt huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Qua đánh giá cho thấy, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 cao hơn năm 2022, có gần 300 thanh niên viết đơn tình nguyện và trên 300 thanh niên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và đề tài, giải pháp năm 2023 và tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023./.