Đánh giá kết quả phát triển KT-XH 4 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.700 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,5% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 800 tỷ đồng. Thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thống kê, kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị những tháng còn lại của năm 2022 thành phố tiếp tục rà soát tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác cải cải hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đưa cải cách hành chính của thành phố trở thành điểm sáng của tỉnh, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.