Đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.

Trong quý III, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp trên 7.000 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 600 cá nhân và 50 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trên 20 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường các hoạt động nắm tình hình nhân dân, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa kịp thời, phát sinh đơn thư vượt cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Cần thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mục tiêu kép; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.