Đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
Toàn cảnh phiên khai mạc đợt đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 232.

Qua 52 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên có 8 khoa đào tạo, 7 phòng chức năng phục vụ các chương trình đào tạo và 1 văn phòng quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, 2 viện nghiên cứu và 11 trung tâm. Năm 2021, trường Đại học Nông lâm triển khai 24 chương trình đào tạo bậc đại học, có 10 chương trình đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình đào tạo tiến sĩ. Đến nay, đã có 48 khóa sinh viên tốt nghiệp với hơn 50 kỹ sư, cử nhân và gần 4.000 thạc sĩ, tiến sĩ.

Trong những năm qua, trường luôn được đánh giá là trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc và trong cả nước. Theo kế hoạch, các đánh giáo viên AUN-QA sẽ thực hiện việc kiểm tra minh chứng báo cáo tự đánh giá của 3 ngành gồm: Chăn nuôi thú y, Thú y, Công nghệ thực phẩm.

Với quy trình đánh giá minh bạch, việc tham gia đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA là hoạt động thiết thực để đẩy mạnh và từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định sự cam kết của Trường Đại học Nông lâm đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của nhà trường./.