Đảng ủy sở Thông tin và Truyền thông sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy sở và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: 100% các cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 95% đảng viên đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; đã kết nạp mới 9 Đảng viên.

Thời gian tới, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bám sát mục tiêu tổng quát “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. tập trung tham mưu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số”, tiếp tục lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và chương trình, kế hoạch công tác; Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đã để ra trong toàn nhiệm kỳ./.