Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022

Quý III năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Quân khu 1 và Tỉnh ủy, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là: thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; duy trì nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, phối hợp đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quý IV, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương; trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên, TP Phổ Yên; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hạng mục, công trình quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp. Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo LLVT từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình xử trí các tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thiên tai dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm công tác hậu cần - kỹ thuật bảo, đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh./.