Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Quý I năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương như: Các chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu; tổ chức huấn luyện cán bộ các cấp, huấn luyện các ngành, binh chủng và tập dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch; lãnh đạo chỉ đạo tham mưu thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyển loại, bổ túc sĩ quan dự bị, hoàn thành 100% chỉ tiêu… Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của lực lượng quân sự quý I năm 2023. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục đoàn kết, tập trung hơn nữa, khắc phục những khó khăn, hạn chế hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đã đề ra./.