Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2022
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2021 và triển khai nghiệm vụ năm 2022 kịp thời, hiệu quả. Tổ chức quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm Quy chế và nền nếp sinh hoạt Đảng các cấp; các chi, đảng bộ đã phát huy có hiệu quả vai trò tham mưu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chính sách quân đội và hậu phương quân đội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện đúng lộ trình Đề án xây dựng thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Xây dựng và quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đúng Luật. Giải quyết tốt chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội. Trọng tâm là làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 và chỉ đạo thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Đại Từ diễn tập động viên và trên 25% cấp xã diễn tập phòng thủ đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn./.