dang uy khoi cac co quan tinh tong ket cong tac chi dao dai hoi cap co so
Toàn cảnh Hội nghị.

Tính đến ngày 30/6/2020, đã có 73/73 chi, đảng bộ sơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành đại hội theo đúng kế hoạch. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Số cấp ủy trúng cử đảm bảo theo yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu được phê duyệt. Thực hiện Đề án số 07 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2017-2020, các chỉ tiêu chủ yếu của đề án cơ bản hoàn thành. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian đánh giá công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho ý kiến giới thiệu về nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy Khối khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 07.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ 25 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/8./.