dang bo huyen vo nhai san sang cho ngay hoi lon
Công trình Hội trường huyện Võ Nhai là một trong những công trình tạo dấu ấn về cơ sở hạ tầng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xác định rõ việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, trước đó, Huyện ủy Võ Nhai đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Do có sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, đến trung tuần tháng 6/2020, 34/34 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở. Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy tích cực tuyên truyền, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều lượt ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp. Trong tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hệ thống dân vận ở cơ sở tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng biên và nhân dân, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng chí Mông Thị Tuyết Nhung, Bí thư Huyện đoàn Võ Nhai cho biết: “Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tốt, thứ nhất là các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, dưới nhiều hình thức, bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoạn viên thanh niên; thứ hai là chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa lâu dài để chào mừng Đại hội Đảng, như là: Tuyến đường thắp sáng làng quê, khu vui chơi cho thiếu nhi; thứ ba là Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội”.

Các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp cũng được Huyện ủy Võ Nhai chỉ đạo triển khai theo tiến độ. Trọng tâm là công trình Hội trường huyện Võ Nhai đã hoàn thiện với quy mô lớn, hiện đại. Đây cũng là một trong những công trình tạo dấu ấn về cơ sở hạ tầng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai phấn khởi khẳng định: “Trên cơ sở Đại hội đại biểu của 34 Chi, Đảng bộ của huyện tổ chức rất thành công và đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định và được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân, từ những thành công đó thì cũng tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp”.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được đẩy mạnh tại nơi sẽ diễn ra đại hội, đảm bảo cho đại hội diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/8 an toàn và thành công tốt đẹp./.