Xin chờ trong giây lát...

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

15/10/2020 15:20
Xuất phát từ quan điểm của Đảng: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận, kể từ khi tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập ở xã La Bằng, huyện Đại Từ (vào mùa Thu năm 1936), Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối công tác dân vận của Đảng vào thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng. Nhân kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những đóng góp của công tác dân vận trong nhiệm kỳ qua.