Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử
Toàn cảnh hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, với 222 điểm phục vụ đang hoạt động; trên 1.600 điểm thu phát sóng điện thoại di động (trạm BTS), cung cấp dịch vụ điện thoại đi động 2G, 3G, 4G đến 99% thôn, bản; mạng lưới cáp quang được kéo đến 100% xã, thị trấn; 94% xóm, bản được cung cấp dịch vụ truy cập Internet và truyền hình cáp quang. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 2.336 thôn, bản được chia thành 1.415 tổ bầu cử.

Sau khi rà soát, có 1.402 tổ bầu cử đã có thông tin liên lạc tại chỗ; 13 tổ bầu cử thuộc địa bàn huyện Võ Nhai chưa có thông tin liên lạc. Trên cơ sở hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc tại 13 tổ bầu cử này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị viễn thông đã đưa ra kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc tại các điểm bầu cử. Theo đó, Viettel Thái Nguyên cam kết đảm bảo thông tin liên lạc tại 4 tổ bầu cử; Vinaphone Thái Nguyên đảm bảo tại 3 tổ bầu cử; 6 tổ bầu cử còn lại sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo về con người, phương tiện, kỹ thuật để phục vụ bầu cử. Thời gian hoàn thành, dự kiến trước ngày 15/5/2021. Cùng với đó, huyện Võ Nhai đảm bảo các điều kiện để Viettel lắp đặt 3 trạm BTS tại 3 thôn, bản là Lũng Luông, Cao Biền và Ngọc Sơn 1 theo cam kết trước đó./.