Khẩn trương hoàn thành công tác tổ chức Đảm bảo mọi điều kiện cho Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai mạc, bế mạc, chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch... cho Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lầ thứ II

Từ ngày 6 đến 8/10/2022, tại tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lầ thứ II sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của 14 tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đăng cai tổ chức sự kiện, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã và đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai mạc, bế mạc, chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức ngày hội đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn tất các điều kiện chuẩn bị cho ngày hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực để đảm bảo cho ngày hội diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp./.