Đảm bảo chính sách chăm sóc giáo dục cho trẻ em mầm non tư thục độc lập
Đảm bảo chính sách chăm sóc giáo dục cho trẻ em mầm non tư thục độc lập.

Các đại biểu đã thảo luận vào một số ý kiến: chính sách ưu tiên hỗ trợ cho trẻ nhà trẻ để đạt được tỉ lệ huy động trẻ đến lớp; chế độ chính sách cho giáo viên cũng như được hỗ trợ trang thiết bị học tập cho cơ sở tư thục, độc lập, thành lập thêm các cơ sở giáo dục ngoài công lập, hoặc nhóm trông giữ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở độ tuổi mầm non theo nhóm nhỏ, để đảm bảo cho cha mẹ an tâm làm việc ngoài giờ. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ có những đề xuất phù hợp với Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan để kiện toàn nâng cao chất lượng của những cơ sở giáo dục mầm non độc lập đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.