Đại Từ với mục tiêu giảm nghèo bền vững
Gia đình chị Thuý đầu tư trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap.

Trước kia hộ gia đình chị Đoàn Thị Thúy, ở tổ dân phố Xuân Đài, thị trấn Hùng Sơn là hộ nghèo. Năm 2011, gia đình chị Thuý mạnh dạn vay 50 triệu của ngân hàng CSXH huyện Đại Từ để đầu tư trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap.

Chị Đoàn Thị Thúy - Tổ dân phố Xuân Đài, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ cho biết: "Năm 2017 gia đình tôi được vay vốn hộ cận nghèo, tôi tiếp tục đầu tư mở rộng canh tác trồng rau theo nhà lưới, đến nay gia đình đã phát triển hơn, kinh tế cũng khá hơn".

Hiện nay, hơn 80% khách hàng của NH CSXH huyện Đại Từ là hộ nghèo và cận nghèo. Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đã góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, giống cây trồng, mở rộng các ngành nghề mới, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế từng vùng, từng địa phương.

Đại Từ với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bà Trần Thị Kim Hòa, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ cho biết: "Trong những năm qua Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ luôn bám sát các chỉ đạo của cấp trên. Các nguồn vốn tín dụng được truyền tải đầy đủ đến các hộ dân, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đại Từ. Nguồn vốn đã được đưa đúng đối tượng, góp phần giúp thoát nghèo, giảm nghèo trên địa bàn huyện và xây dựng nông thôn mới".

Với phương châm không dàn trải mà chọn “nút thắt” để ưu tiên đầu tư nhằm gỡ khó trong sinh kế của người dân như: giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch cùng với đó là các chính sách giảm nghèo như: hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về giáo dục, y tế, nhà ở. Cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,14%, giảm 0,53% so với kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2020

Bà Hoàng Thị Bạch Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đại Từ cho biết: "Chúng tôi rất quan tâm tới việc phối hợp với các cơ quan trong khối đoàn thể để vận động đối thoại với hội viên và cơ sở. Mỗi hội viên với tinh thần, trách nhiệm tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện việc chăm lo cho người nghèo thuộc doàn viên, hội viên của các đơn vị".

Với những giải pháp đã đề ra, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ trong những năm tới sẽ đạt được những chỉ tiêu đặt ra, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.