Đại Từ tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng sổ tay Đảng viên
Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã được nghe quán triệt ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của Đảng viên trong việc triển khai ứng dụng sổ tay Đảng viên điện từ Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Giới thiệu về các nội dung, chức năng của ứng dụng; hướng dẫn cài đặt và đăng nhập vào web quản trị. Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị sổ tay Đảng viên điện tử. Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, Đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên./.