Đại Từ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 - đã psts 3.5
Các chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện Đại Từ đã được kích hoạt hoạt động trở lại.

Đồng thời, tập trung truy vết thần tốc, rà soát ngay các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly triệt để, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; thực uhiện cách ly theo đúng quy định.

Đại Từ cũng chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chốt kiểm tra liên ngành tại Đèo Khế, xã Yên Lãng cũng đã được kích hoạt hoạt động trở lại để phòng, chống dịch COVID-19. Đối với việc tiêm phòng vắcxin đợt 1, Đại Từ sẽ triển khai từ ngày 4/5 đến ngày 15/5 cho trên 1.400 người./.