Đại Từ: Phấn đấu 500 ha chè và cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP
Diện tích chè và cây ăn quả VietGAP đang ngày càng mở rộng.

Năm 2021, toàn huyện có 156ha chè, 20ha cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP, nâng tổng diện tích chè VietGAP trên địa bàn lên gần 1.100ha và 90ha cây ăn quả VietGAP. Tham gia sản xuất theo quy trình VietGAP, các hộ dân được tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm, hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Năm 2022, huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP; hỗ trợ mở rộng thêm 300ha chè, 200ha cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP./.