dai tu cac cong trinh nuoc sach nong thon dang xuong cap hu hong

Các công trình nước sinh hoạt nông thôn được đầu tư trên địa bàn huyện chủ yếu từ các nguồn: Chương trình 134, ngân sách tỉnh và huyện, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh, vốn phi Chính phủ…Trong số này, có nhiều công trình lớn, quy mô phục vụ cho hàng nghìn người dân.

Tuy nhiên, hiện nay, trong tổng số 31 công trình, có 17 công trình đã xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục như: cửa thu bị thủng đáy, bể chứa và bể lọc bị rò rỉ, ống dẫn bị tắc; hỏng hệ thống van điều tiết và đường ống dẫn nước…Các công trình còn lại cũng đều cần bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các địa phương. Dự kiến, kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt lên tới hàng tỷ đồng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Đại Từ đến nay mới đạt 93,76%.

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ đang xây dựng kế hoạch và đề nghị bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016 - 2020./.