Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên: Tuyển cộng tác viên dẫn đọc các chương trình truyền hình tiếng Việt