dai hoi dang bo trung doan van tai 651 cuc hau can quan khu 1 lan thu xiv nhiem ky 2020 2025 da ps ts

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn 651 (Cục Hậu cần - Quân khu 1) đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XIII đề ra.

Từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2020, đơn vị đã vận chuyển được hơn 17 nghìn chuyến, khối lượng đạt gần 85 nghìn tấn hàng hóa các loại; cơ động được trên 38 nghìn lượt người, sản lượng đạt trên 8 triệu lượt người, với tổng gần 2,9 triệu km an toàn. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt từ 0,1 đến 0,2% so với kế hoạch; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển trên giao, nổi bật có các nhiệm vụ A70, B70, xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn; vận chuyển công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước tránh dịch covid-19; cơ động lực lượng, vật chất trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và diễn tập chiến thuật các Sư đoàn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung đoàn xác định lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt 3 khâu đột phá là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải sẵn sàng chiến đấu, vận tải thường xuyên và đột xuất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và lễ tiết tác phong quân nhân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; đột phá về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp./.