dai hoi dai bieu dang bo quan khu 1 lan thu xv nhiem ky 2020 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân Khu 1 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra. Nổi bật là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường; cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; cán bộ, chiến sỹ luôn giữ vững hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống; Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; công tác kiểm tra, giám sát tiến hành có nền nếp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 1 xác định tập trung vào 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vị trí chiến lược cách mạng, “phên dậu” của cửa ngõ Đông Bắc đặc biệt quan trọng mà Quân khu 1 đang đứng chân; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường tình hữu nghị biên giới kết hợp với phòng thủ vững chắc, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để làm tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng đảng bộ Quân khu vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức...

dai hoi dai bieu dang bo quan khu 1 lan thu xv nhiem ky 2020 2025
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Bên lề Đại hội, các đại biểu đã dành thời gian thăm quan Khu trưng bày các sản phẩm, mô hình, học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu 1./.