dai hoi dai bieu dang bo huyen vo nhai lan thu xxii nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội.

Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, trước khi bước vào đại hội, các đại biểu đã được thực hiện các bước phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch.

Là nhiệm kỳ có sự thay đổi lớn về công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, song với tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết, 5 năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hằng năm tăng bình quân 6,4%/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hằng năm 5,3%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hằng năm 7% so với nghị quyết; sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt trên 51.400 tấn; thu cân đối ngân sách bình quân hằng năm tăng 13%; đến hết năm 2020, toàn huyện có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100% so với nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,72%; kết nạp đảng viên hằng năm 205 đảng viên (vượt mục tiêu 28,13%); có trên 75% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo nền tảng cho bước phát triển những năm tiếp theo.

Đại biểu Lê Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Thần Sa chia sẻ: “Cảm nhận của tất cả các đại biểu nói chung, cũng như với cá nhân tôi, về sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương rất là quan tâm. Tôi mong muốn là cấp ủy, chính quyền địa phương có những đột phá trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và trong xây dựng nông thôn mới”. Còn đại biểu Vũ Thị Bích Liên, Bí thư Đảng ủy xã La Hiên bày tỏ kỳ vọng: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Võ Nhai đạt được rất nhiều thành tích. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai thực hiện thành công và thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của toàn huyện”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015- 2020 cũng còn 1 số chỉ tiêu chưa đạt được so với Nghị quyết đề ra.

Với mục tiêu: Đoàn kết, đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng an ninh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Võ Nhai phát triển bền vững, đại hội đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện.

dai hoi dai bieu dang bo huyen vo nhai lan thu xxii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ huyện Võ Nhai đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ đối với địa phương trong nhiệm kỳ mới: "Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Võ Nhai nhiệm kỳ XXII cần tiếp tục đẩy mạnh, quan tâm tới việc tăng cường sự liên kết chặt chẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động mời goi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có tiềm năng lợi thế, như du lịch, nông nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt đối với chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 88 của Quốc hội; cần phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng Đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng khác./.