dai hoi dai bieu dang bo cong ty co phan gang thep thai nguyen lan thu xvi
Toàn cảnh Đại hội.

Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị vẫn được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đảng bộ đã cụ thể hoá các nghị quyết thành chương trình hành động, trong đó tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chủ động xây dựng các phương án sản xuất, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, trong 5 năm qua, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao, đơn cử như, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt trên 9.000 tỷ đồng, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt gần 48.000 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận 5 năm đạt trên 500 tỷ đồng đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với lương bình quân tăng 7,5%/năm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đẩy mạnh, bình quân có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, phân tích đầy đủ tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới 2020-2025 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ công ty cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng phương hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế; tập trung tìm tòi sản xuất các sản phẩm mới để tạo ra đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Đảng bộ công ty cần quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đi đôi với sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và kỳ vọng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ phát huy tâm - tài - trí để lãnh đạo tập thể Đảng bộ công ty hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ, thực hiện cho được mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn khi Người về thăm Khu Gang thép vào ngày 1/1/1964: “Để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang…”.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ XVI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX./.