dai hoi chi bo ban noi chinh tinh uy thai nguyen lan thu iii nhiem ky 2020 2025 da ps
Đại hội Chi bộ ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã quán triệt,triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên góp phần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, xử lí đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho cấp uỷ xử lí các vụ án, vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm; xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kì 2020 - 2025, Chi bộ đề ra mục tiêu tổng quát đó là: Chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, phát huy truyền thống; “Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - sáng tạo”, tăng cường dân chủ đoàn kết, kỉ cương, đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh uỷ trong công tác nội chính,phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.