dai bieu hdnd tinh tiep xuc voi cu tri thanh pho song cong
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin nhanh tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, kỳ họp đã thảo luận, cho ý kiến vào 37 nội dung, biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến, cử tri thành phố Sông Công đánh giá cao kết quả của kỳ họp, đồng tình với những nghị quyết đã được thông qua./.