Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại  xã Tân Dương, huyện Định Hoá
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hoá.

Cử tri xóm Làng Bẩy, xã Tân Dương đã có 13 lượt ý kiến gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện. Các ý kiến tập trung vào việc đề nghị xây dựng, tu sửa các tuyến đường giao thông liên xã; các thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất; phụ cấp của cán bộ xóm hiện quá thấp, các đoàn thể không có phụ cấp; đề nghị giải quyết nhanh các chế độ cho cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; các vấn đề về môi trường, quy hoạch rừng sản xuất, kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, tu sửa kênh mương tưới tiêu, tu sửa các tuyến đường đã xuông cấp.