Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các cử tri đã kiến nghị 1 số vấn đề về phát triển nông nghiệp tại địa phương; duy tu sửa chữa đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; vấn đề cầu treo Hương Sơn bị dừng hoạt động ảnh hưởng lớn đến đời sống lao động, sản xuất, sinh hoạt của người dân trong xã, đề nghị sửa chữa kè 2 bên bờ sông Cầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP Thái Nguyên đã trao đổi, trả lời một số vấn đề cử tri kiến nghị, thắc mắc theo thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đã được đoàn tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.