Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thái Nguyên
Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại phường Phú Xá và phường Tích Lương, TP Thái Nguyên.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của TP Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022, và những phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trên tinh thần dân chủ, cử tri đã nêu một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Cấp phép xây dựng cho các hộ dân khu tập thể đại học công nghiệp; Giải quyết nút thắt điểm nghẽn giao thông đầu đường tích lương; đề nghị nâng cấp một số trạm biến áp do điện yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; sửa chữa, xây mới một số nhà văn hoá đã xuống cấp; cải tạo một số tuyến đường liên xóm; Nâng cấp kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các đại biểu HĐND đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với các ý kiến khác, các đại biểu đã tiếp thu và chuyển các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới./.