Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử trị tại huyện Phú Bình
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Bình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đề nghị nhà nước đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung vùng huyện, quy hoạch chung các xã, thị trấn để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng mức phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách, y tế thôn bản; giải quyết chế độ chính sách cho công an viên, người cao tuổi, cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; có cơ chế tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản; đầu tư xây dựng hạ tầng; vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi… Các cơ quan chuyên môn của địa phương và đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, những nội dung còn lại được đoàn tiếp thu tổng hợp và gửi kỳ họp sắp tới./.