Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đại Từ
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đại Từ.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng gửi tới các đại biểu một số ý kiến, kiến nghị, như: xem xét chế độ cho người có công với cách mạng, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân, chế độ phụ cấp của cán bộ làm công tác đoàn thể tại địa phương, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng đường giao thông nông thôn.