Tiếp xúc cử tri
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ

* Sau khi được thông báo về kết quả của Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, cử tri xã Tân Thái đã kiến nghị một số vấn đề, về chế độ chính sách cho lực lượng y tế thôn bản, tổ Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ người dân ở khu vực bán ngập hồ Núi Cốc; một số đoạn trên Tỉnh lộ ĐT.270 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

* Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, đã có 14 lượt cư tri kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận QSD đất của Nhà văn hóa xóm; các tuyến đường Giang Tiên - Núi Phấn; Đu - Yên Lạc đã xuông cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; hệ thống kênh mương Đồng Chằm đã xuống cấp ảnh hưởng đến xản xuất nông nghiệp; nhiều xóm ddienj yếu...

* Tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đồng Hỷ, cử tri đã kiến nghị một số nội dung như: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch du lịch, trong đó có du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tâm linh…

Nhưng ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn của các địa phương trả lời, làm rõ, những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.