Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (ctts 27-12)
Mô hình "Nhà máy trong công viên" giúp tinh thần người lao động thoải mái

Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, thời gian vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, công đoàn ngành Y tế thực hiện phong trào thi đua “Lương y phải như từ mẫu”; Công đoàn khối hành chính sự nghiệp thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Liêm chính, trung thành, tận tụy, sáng tạo”; Các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua mà nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng môi trường làm việc, kinh doanh lành mạnh, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã trở thanh một trong các phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có sự chỉ đạo đến từng phòng, ban, đảm bảo đầy đủ điều kiện an ninh trật tự, tuân thủ nội quy của cơ quan”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh phong trào thể dục, văn hóa, văn nghệ, chú trọng đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, giúp cho người lao động được thư giãn, tạo tinh thần thoải mái để làm việc hiệu quả hơn.

Ông Lê Xuân Trường, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn thông tin: “Công ty đã xây dựng 2 sân tennis và khu sinh hoạt công nhân. Cùng với sân bóng đá, nhà tập gym tạo điều kiện cho người lao động thoải mái tập luyện thể thao, thư giãn sau giờ làm”.

Anh Hoàng Mạnh Hùng, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn chia sẻ: “Với tiêu chí nhà máy trong công viên, với không gian như thế này cũng giảm bớt áp lực công việc cũng như giúp tinh thần người lao động thoải mái hơn”.

Hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đang quản lý khoảng 156 nghìn đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại gần 1.400 công đoàn cơ sở. Thông qua phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình công nhân viên chức lao động được công nhận "Gia đình văn hóa" đạt trên 90%, các đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt từ 93% đến trên 95%.

Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng thời gian tới: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cùng phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị doanh nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần chất lượng, phong phú cho người lao động”.

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã trở thành phong trào sôi nổi, mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.